قالیشویی انقلاب

قالیشویی انقلاب قالیشویی در محله انقلاب به صورت ویژه و همچنین نزدیک محله انقلاب توسط قالیشویی تهران انجام می شود. ... ادامه مطلب

قالیشویی شریعتی

قالیشویی شریعتی قالیشویی در محله شریعتی برای کلیه فرش ها قابل انجام است. تلفن:02122673657 قالی شویی در محله شریعتی  بصورت ... ادامه مطلب

قالیشویی پونک

قالیشویی پونک قالیشویی در محله پونک برای ساکنین منطقه پونک امکانپذیر است. تلفن:02144860441 قالیشویی در محله پونک بصورتی 24 ساعته ... ادامه مطلب
call now